Szkoła Rodzenia

Edukacja przedporodowa zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie rodziców do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, a także świadomego przeżywania tego okresu. Wprowadzimy w świat naturalnego rodzicielstwa – opartego na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb swoich i dziecka.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną położną Martę Jeleńską, absolwentkę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która swoją praktykę zawodową doskonaliła pracując w oddziałach neonatologicznym i sali porodowej.

Najlepszy czas na rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach to okres
między 21. a 31. tygodniem ciąży.

Pierwsze zajęcia w nowopowstałej Szkole Rodzenia w Centrum Medycznym Dobra
już 02.12.2022r.