Szkoła Rodzenia

Edukacja przedporodowa zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie rodziców do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem oraz świadomego przeżywania tego okresu. Wprowadzimy w świat naturalnego rodzicielstwa – opartego na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb swoich i dziecka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną położną Martę Jeleńską, absolwentkę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która swoją praktykę zawodową doskonaliła pracując w oddziałach neonatologicznym i sali porodowej. Najlepszy czas na rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach to okres między 21 a 31 tygodniem ciąży.

 • grafik spotkań dostępny w rejestracji Centrum Medycznego Dobra
 • spotkania trwają 90-120 minut i odbywają się w piątek o godz. 16.30
 • koszt całego cyklu spotkań – 600 PLN
 • indywidualne podejście
 • sześć cotygodniowych spotkań w kameralnych grupach
 • zajęcia teoretyczno-praktyczne
 • w pełni wyposażona salę ćwiczeń
 • możliwość uczestnictwa z osobą towarzyszącą
 • uczestnicy otrzymują materiały z zajęć

NASZ ZESPÓŁ

members

Marta

JELEŃSKA

lic. położnictwa, edukator laktacyjny

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Przebieg ciąży i rozwój dziecka w łonie matki (ok. 2 godz.)
 • zmiany w organizmie matki
 • opieka prenatalna
 • styl życia w okresie ciąży
 • dolegliwości okresu ciąży i jak sobie z nimi radzić
 • rozwój więzi emocjonalnej rodzic - dziecko
 • wybrane zagadnienia prawne dotyczące opieki okołoporodowej
 1. Opieka i pielęgnowanie noworodka (ok. 2 godz.)
 • wyprawka i torba do szpitala
 • przyjazna pielęgnacja
 • postępowanie z noworodkiem po porodzie
 • stany przejściowe noworodka
 • występujące dolegliwości i jak sobie z nimi radzić
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 1. Laktacja i karmienie noworodka. Co nas może zaskoczyć? (ok. 2 godz.)
 • fizjologia laktacji
 • przeciwwskazania do karmienia piersią
 • korzyści z karmienia piersią
 • problemy w laktacji
 • sprzęt medyczny i gadżety przydatne podczas karmienia
 • karmienie piersią inaczej, karmienie mlekiem modyfikowanym
 • rozszerzanie diety niemowląt
 1. Poród fizjologiczny i cięcie cesarskie (ok. 2 godz.)
 • przygotowanie do porodu, plan porodu
 • fizjologia porodu, czynniki zwiastujące poród
 • cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia, przygotowanie do cięcia cesarskiego
 • kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”
 • deponowanie krwi pępowinowej
 1. Poród aktywny – pozycje porodowe, przygotowanie i rola osoby towarzyszącej (ok. 2godz.)
 • ćwiczenia pozycji w poszczególnych okresach porodu
 • ćwiczenia relaksacyjne - rola oddechu
 • ruch w trakcie porodu
 • metody łagodzenia bólu
 1. Połóg (ok. 2 godz.)
 • przebieg połogu
 • powrót płodności po porodzie
 • psychologiczne aspekty połogu
 • torba do szpitala dla mamy, wyprawka dla mamy
 • rodzaje wsparcia społecznego w okresie okołoporodowym