#OkiemSpecjalisty: Kto powinien przyjmować aspirynę?

Kwas acetylosalicylowy, potocznie nazywany aspiryną, należy do bardzo popularnej grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) – ma więc działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Jednak z uwagi na niewybiórczy charakter działania tego leku, zaleca się leczenie bólu innymi, bardziej selektywnymi lekami z grupy NLPZ.

Aspiryna jest także lekiem przeciwpłytkowym – poprzez hamowanie agregacji płytek krwi w nieodwracalny sposób – czyli do końca ich życia (ok. 7 dni), hamuje powstawanie skrzepliny.

Iwona Nikodemska kardiolog Szczecin Dobra

dr n. med. Iwona 
NIKODEMSKA

specjalista kardiologii
specjalista chorób wewnętrznych

Same plusy? Niekoniecznie!

ASPIRYNA MOŻE WYWOŁYWAĆ WEWNĘTRZNE KRWAWIENIA

W jednym z badań naukowcy chcieli sprawdzić, czy aspiryna sprawdza się u zdrowych osób powyżej 70. r.ż. jako skuteczny środek chroniący przed zawałem, udarem czy chorobą sercowo – naczyniową. Okazało się, że nie. Co gorsza, osoby przyjmujące aspirynę w porównaniu z grupą przyjmującą placebo, miały istotnie wyższe ryzyko krwawienia, zagrażającego życiu, zarówno z przewodu pokarmowego, jak i wewnątrzczaszkowego.

Nikt na własną rękę nie powinien profilaktycznie brać aspiryny.

Tylko lekarz może zalecić taką terapię, po dokładnym zbadaniu pacjenta i analizie wyników badań. Zamiast polegać na aspirynie, lepiej włączyć inne elementy profilaktyki chorób układu krążenia – zmienić styl życia: wdrożyć regularną aktywność fizyczną, rzucić palenie papierosów, zastosować odpowiednią dietę oraz upewnić się, że nie mamy nierozpoznanego nadciśnienia tętniczego. Jeśli zaś niepokoi nas stan zdrowia, poprośmy lekarza o rzetelną diagnostykę, która pozwoli ustalić odpowiednie leczenie.

KTO POWINIEN BRAĆ ASPIRYNĘ PROFILAKTYCZNIE?

Są jednak grupy pacjentów, którzy powinni mieć zalecone przyjmowanie aspiryny, ponieważ u nich korzyści znacznie przekraczają potencjalne ryzyko. Są to przede wszystkim:

  • udowodniona choroba niedokrwienna serca, w tym stan po zawale mięśnia sercowego

  • stan po udarze mózgu, TIA (przemijające niedokrwienie mózgu)

  • miażdżyca tętnic obwodowych

Pamiętaj, nie ma podstaw do tego, by osobom, u których nie stwierdzono choroby sercowo-naczyniowej, polecać aspirynę jako środek profilaktyczny.