Hematologia

Hematologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się układem krwiotwórczym i schorzeniami związanymi z krwią -zaburzeniami dotyczącymi krwinek czerwonych, białych, płytek krwi i osocza.

Centrum Medyczne Dobra proponuje:

 • konsultacja hematologiczna
 • badanie kriotypowe (cytogenetyczne)
 • badanie immunofenotypowe i molekularne krwi
 • badanie immunofenotypowe, cytologiczne i histopatologiczne szpiku
 • podawanie żelaza dożylnie
 • krwioupusty
 • leczenie chelatujące nadmiar żelaza

NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Świniarska hematologia szpik białaczka chłoniak Szczecin Dobra

dr Magdalena

ŚWINIARSKA

specjalista hematologii
specjalista chorób wewnętrznych

CZYTAJ WIĘCEJ

Podstawowym badaniem służącym do diagnostyki chorób krwi jest morfologia krwi oraz tak zwany rozmaz krwi. Wyniki morfologii krwi mogą dostarczyć bardzo ważnych informacji na temat stanu zdrowia osoby badanej i pozwalają wychwycić sygnały różnych chorób. Profilaktycznie zaleca się wykonywać morfologię raz w roku. Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko rozwoju różnych chorób, w tym chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Przy podejrzeniu zaburzeń krzepnięcia krwi  niezbędne jest oznaczenie parametrów układu krzepnięcia.

Kiedy należy zgłosić się do hematologa?

 • przewlekłe, postępujące zmęczenie i senność, związane z niedokrwistością
 • częste infekcje, zwłaszcza dróg oddechowych, mogące sugerować deficyt odporności
 • utrata apetytu i niezamierzona utrata masy ciała
 • zmiany zapalno-nadżerkowe śluzówek jamy ustnej, przerost dziąseł
 • samoistne krwawienia i wylewy podskórne ( tzw sińce) z niewyjaśnionych przyczyn
 • przewlekłe, niewyjaśnione bóle kości, szczególnie kręgosłupa
 • niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, na przykład szyjnych, pachowych lub pachwinowych
 • dręczące nocne poty
 • gorączka – pojawiająca się i znikająca bez wyraźnej przyczyny, trwająca powyżej 2 tygodni
 • uporczywy świąd skóry
 • choroby krwi u bliskich krewnych

Jakie choroby krwi leczy hematolog?

 • niedokrwistości
 • białaczki
 • chłoniaki
 • szpiczak mnogi
 • skazy krwotoczne
 • nadkrwistość (w tym czerwienica prawdziwa)
 • niska liczba leukocytów we krwi
 • małopłytkowość i nadpłytkowość
 • trombofilia (nadkrzepliwość)

Pobranie i zbadanie szpiku jest badaniem wykonywanym przy podejrzeniu choroby nowotworowej układu krwiotwórczego (np. białaczki, chłoniaka, w ramach diagnostyki niewyjaśnionej pancytopenii). Badanie to wykonuje się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym, ale można je również wykonać w krótkim znieczuleniu ogólnym. Zabieg wykonuje lekarz. Próbka szpiku kostnego pobierana jest zazwyczaj z kości biodrowej (miednica), rzadziej z mostka. Miejsce pobrania zostaje odkażone i znieczulone, następnie lekarz nakłuwa kość. Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego polega na pobraniu płynnej próbki szpiku za pomocą strzykawki. Trepanobiopsja szpiku kostnego polega na pobraniu próbki cylindra kostnego do badania histopatologicznego. W trakcie zabiegu pacjent może odczuwać nieprzyjemne uczucie rozpierania i rozciągania. Cały zabieg trwa kilka-kilkanaście minut. Po wyjęciu igły zakłada się sterylny opatrunek i uciska miejsce wkłucia przez ok. 1-2 godziny. Miejsce wkłucia należy osłaniać i nie moczyć przez 24 godziny.

Najczęstszą metodą leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza jest stosowanie doustnych preparatów żelaza. Terapia doustna jest długotrwała i często wywołuje uciążliwe skutki uboczne ze strony układu pokarmowego. Leczenie preparatami dożylnymi żelaza należy rozważyć, jeżeli u pacjenta występuje: istotna nietolerancja na żelazo doustne, brak efektywności leczenia preparatami doustnymi, niedokrwistość z niedoboru żelaza współistnieje z przewlekłą chorobą nerek lub przewlekłą niewydolnością serca, występują zaburzenia wchłaniania lub choroby zapalne przewodu pokarmowego.  Dożylne preparaty żelaza podaje się w formie kroplówki (o czarnym zabarwieniu) przez wenflon założony do żyły obwodowej. Ilość podań jest uzależniona od wyjściowej wartości hemoglobiny i od wyliczonej dawki. Zazwyczaj żelazo podajemy co drugi dzień, w ilości ok. 200-300 mg/podanie w czasie 45-90 min, a następnie pacjent jest monitorowany jeszcze przez ok 1-2 godziny.

Krew jest niezbędna w ratowaniu życia chorych, jednak jej częste podawanie niesie za sobą ryzyko przeładowania organizmu żelazem. Jedna jednostka koncentratu krwinek czerwonych wprowadza do organizmu biorcy ok. 200 mg dodatkowego żelaza. Przeładowanie organizmu żelazem może prowadzić do marskości/włóknienia wątroby, niewydolności serca, cukrzycy, zaburzeń endokrynologicznych, zmian w układzie odpornościowym. Leki chelatujące żelazo (tzw chelatory żelaza) usuwają nadmiar żelaza z organizmu, poprawiają funkcje uszkodzonych narządów oraz wydłużają przeżycie chorych. Ich zastosowanie jest wskazane u pacjentów wymagających licznych transfuzji krwi, ze stężeniem ferrytyny w surowicy >1000ug/l. Jednym z leków stosowanych w leczeniu chelatującym jest deferoksamina podawana w kilkugodzinnym wlewie podskórnie bądź dożylnie, co można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych pod nadzorem personelu medycznego. Należy mieć świadomość, iż jest to leczenie długotrwałe, stosunkowo bezpieczne. Działania niepożądane zazwyczaj mają charakter łagodny.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi po podaniu deferoksaminy są: odczyny skórne w miejscu podania leku (rumień, pokrzywka, świąd), zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, hipotonia, niemiarowość serca, drgawki, uszkodzenia siatkówki i zaburzenia widzenia, powstanie zaćmy, uszkodzenie słuchu, zaburzenia wzrostu u dzieci.

To prosty i bezpieczny zabieg leczniczy polegający na upuszczeniu ok 300-500 ml krwi poprzez nakłucie żyły obwodowej. Zabieg wykonywany jest pod ścisłym nadzorem personelu medycznego, możliwy do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych. Zazwyczaj trwa ok. 30 minut i polega na upuszczeniu ok. 500 ml krwi, a u osób starszych ok. 250 – 300ml krwi. Jednoczasowo pacjent otrzymuje płyny zastępcze poprzez dostęp naczyniowy do drugiej żyły obwodowej. Zabieg zazwyczaj jest dobrze tolerowany, jednak u części pacjentów mogą wystąpić po zabiegu niewielkie zawroty głowy i uczucie osłabienia, które zwykle ustępują w ciągu kilku dni.

Wskazaniami do wykonania krwioupustów są stany nadmiernego przeładowania żelazem, tj. hemochromatoza wrodzona, hemosyderoza wtórna do licznych przetoczeń preparatów krwi, oraz poliglobulia (czerwienica) prawdziwa i wtórna. Zabiegi zwykle są powtarzane co ok. 2-4 tygodnie. Celem jest uzyskanie stężenia ferrytyny <500ug/l.

CENNIK

UsługaCena
Konsultacja hematologiczna pierwszorazowa300 PLN
Konsultacja hematologiczna kolejna250 PLN
Badanie immunofenotypowe i cytologiczne szpiku1200 PLN
Badanie immunofenotypowe, cytologiczne i histologiczne szpiku1980 PLN
Badanie molekularne krwi840 PLN
Badanie kariotypowe (cytogenetyczne)1080 PLN
Badanie immunofenotypowe krwiod 930 PLN
Dożylne podanie żelaza, poprzedzone konsultacją hematologa (100-1500 mg)400-1300 PLN
Chelatacja, poprzedzona konsultacją hematologa300 PLN
Krwioupust300  PLN