Kontakt

Centrum Medyczne Dobra

ul. Poziomkowa 5B
72-003 Dobra

tel. 91 45 39 500


rejestracja@cmdobra.pl

Godziny pracy rejestracji:
poniedziałek – piątek   8:00 – 19:00
sobota    8:00 – 11:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wiadomość z formularza trafi prosto do rejestracji CMD.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dot. formularza kontaktowego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy CENTRUM MEDYCZNE DOBRA s.c. z siedzibą w Dobrej 72-003 przy ul. Jaśminowa 4 prowadzący zakład leczniczy: Ambulatorium Dobra z siedzibą w Dobrej 72-003 przy ul. Poziomkowej 5b.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes oraz zgody. W
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego; informowania o możliwości uczestnictwa w promocji usługi; uczestnictwie w zdefiniowanym konkursie jako promocji Administratora, programu profilaktyki; marketingowym świadczonych usług.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firma IT zajmująca się systemów IT i inne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w formularzu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  w celu – odpowiedzi, kontaktu z Panem / Panią