teleporada

Teleporada

Informujemy o usługach z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dla pacjentów Centrum Medycznego Dobra.

TELEPORADA – konsultacja telefoniczna specjalisty, w trakcie której lekarz:

  • omówi Państwa problem medyczny
  • wystawi e-receptę lub e-zwolnienie
  • prześle Państwu drogą mailową w pliku PDF zalecenia

Koszt – 150 zł

teleporada

TELEPORADA – krok po kroku

1. Zapoznaj się z Regulaminem teleporady.

1. Teleporada udzielana jest za pośrednictwem systemów informatycznych, lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie, przebieg konsultacji jest dokumentowany w historii zdrowia i choroby pacjenta w bazie informatycznej Centrum Medycznego Dobra.

2. Usługi „Teleporada”  są płatne. 

3. Aby skorzystać z usługi „teleporada” należy:
   – skontaktować się telefonicznie z Rejestracją Centrum Medycznego Dobra od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-17.00 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Dobra albo drogą mailową: rejestracja@cmdobra.pl.
   – opłacić usługę przelewem na konto Centrum Medycznego Dobra – numer konta: 76 1910 1048 2207 0010 8443 0001.
   – przesłać mailem potwierdzenie przelewu. Dodatkowo w mailu należy zawrzeć akceptację Regulaminu oraz ewentualne wyniki badań, które będą wykorzystane podczas konsultacji, a zostaną załączone do dokumentacji elektronicznej pacjenta. 
   – rejestracja potwierdzi w porozumieniu z pacjentem termin realizacji teleporady.
   – w wyznaczonym terminie lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie, przebieg konsultacji jest dokumentowany w historii zdrowia i choroby pacjenta w naszej bazie informatycznej.

4.     Podczas rozmowy telefonicznej specjalista Centrum Medycznego Dobra identyfikuje tożsamość pacjenta.

5.     Teleporada odbywa się w oparciu o dostępną w bazie Centrum Medycznego Dobra dokumentację medyczną. Zakres teleporady:
   – porada medyczna
   – modyfikacja ustalonego podczas poprzednich konsultacji planu leczenia
   – e-recepta
   – e-zwolnienie

6.     Weryfikacja uprawnienia pacjenta do refundacji leków odbywa się poprzez system Ewuś. W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego recepty wypisywane będą z odpłatnością 100%.

7.     Lekarz specjalista decyduje o wskazaniach do wystawienia e-zwolnienia.

8.     Lekarz specjalista decyduje o konieczności zgłoszenia się na konsultację osobiście do Centrum Medycznego Dobra.

9.     Lekarz specjalista może zalecić pacjentowi wezwanie pogotowia ratunkowego, zgłoszenie się do szpitala oraz zawiadomienie służb sanitaranych.

10.  Maksymalny czas trwania teleporady to 20 minut. Lekarz ma prawo poinformować pacjenta o zakończeniu czasu teleporady.

11. Pacjent, korzystając z usługi teleporady, wyraża zgodę na dołączenie przesłanych drogą mailową dokumentów do dokumentacji medycznej.

12. Pacjent zobowiązuje się do oczekiwania na kontakt specjalisty w wyznaczonym czasie. Lekarz dokona trzech prób połączenia z pacjentem. W przypadku trudności technicznych podczas rozmowy telefonicznej i zerwania połączenia, pacjent oczekuje na ponowny kontakt lekarza, nie blokując linii telefonicznej.

13. Lekarz ma prawo przerwać połączenie, jeśli pacjent używał będzie zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe i niecenzuralne.

2. Skontaktuj się z rejestracją CMD w godzinach 9.00 – 19.00 (pn-pt): telefonicznie 91 45 39 500 lub przez nasz formularz kontaktowy. Otrzymasz wstępny termin porady.

3. Opłać teleporadę (150zł) przelewem na konto CMD – numer konta: 76 1910 1048 2207 0010 8443 0001.

4. Wyślij mailem (rejestracja@cmdobra.pl) potwierdzenie przelewu.

     W tym mailu napisz nam, że akceptujesz warunki Regulaminu. Jeśli chcesz, aby lekarz obejrzał wyniki Twoich badań, również wyślij je nam mailem. Rejestracja po otrzymaniu Twojego maila potwierdzi termin realizacji teleporady.