Fizjoterapia

Skuteczna, nowoczesna fizjoterapia opiera się na holistycznym ujęciu dysfunkcji pacjenta. Proces rehabilitacji zaczyna się od dokładnego wywiadu i diagnostyki funkcjonalnej w celu określenia przyczyny dolegliwości oraz wyznaczenia najbardziej optymalnego, indywidualnego leczenia dla każdego pacjenta (określenie planu fizjoterapii).

Centrum Medyczne Dobra oferuje wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu:

Fizjoterapia ortopedyczna

 • leczenie dysfunkcji narządu ruchu w obrębie kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych obejmujących: zespoły bólowe, stany przeciążeniowe, stan po urazach i kontuzjach sportowych, stan przed i po operacjach ortopedycznych i innych zabiegach chirurgicznych
 • rehabilitacja osób z wadami postawy

Fizjoterapia wisceralna – leczenie zaburzeń narządowych, opracowanie blizn

Prerehabilitacja – przygotowująca pacjenta pod kątem sprawności fizycznej do zabiegów operacyjnych, w tym kardiochirurgicznych. 

Masaże:
– leczniczy: klasyczny, sportowy, limfatyczny 

– relaksacyjny
– KOBIDO

Fizjoterapia neurologiczna – leczenie dysfunkcji układu nerwowego, przewlekłych schorzeń neurologicznych m.in.: stanu po udarze mózgu, urazach głowy, operacjach neurochirurgicznych.

Fizjoterapia kardiologiczna – u pacjentów:

 • po ostrych zespołach wieńcowych (np. zawale serca), plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych
 • z niewydolnością serca, którzy zostali zakwalifikowani do rehabilitacji ambulatoryjnej

Fizjoterapia oddechowa

Spirometria (badanie spirometryczne) jest badaniem czynnościowym układu oddechowego pozwalającym na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu.
Nasz fizjoterapeuta dr Anna Kocięcka- Mikołajczyk wykonuje  tzw. spirometrię podstawową.

 

FIZJOTERAPIA DZIECI

Fizjoterapia dzieci obejmuje kompleksową opieką noworodki, niemowlęta i dzieci. Jedną z bardziej cenionych metod jest terapia NDT-Bobath kierowana do noworodków i niemowląt:

 • z zaburzoną dystrybucją napięcia mięśniowego
 • z asymetrią ułożeniową
 • z asymetrią czaszki
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • dzieci ryzyka (niska punktacja Apgar, hipotrofia, ciąża mnoga, ciąża wcześniacza)
 • z przepukliną pępkowa
 • z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, genetycznego, metabolicznego

Swoimi oddziaływaniami obejmujemy także dzieci starsze z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi czy dzieci z wadami postawy.

Instruktaprawidłowej pielgnacji niemowlcia do 6 m..

Pielgnacja polega na podnoszeniu, noszeniu, odkładaniu, zmianie pieluszki, przekazywaniu z rk do rk, ubieraniu, rozbieraniu i zabawie. Odpowiednie postpowania z dzieckiem w cigu dnia dostarcza mu ogromu dowiadczesensomotorycznych, które sfundamentem dla rozwoju motorycznego, sensorycznego, percepcyjnego, poznawczego, a w efekcie take rozwoju mowy, komunikacji i umiejtnoci społecznych. Pielgnacja w pierwszych miesicach ycia ma szczególne znaczenie, gdyjest jednym ze sposobów wspomagania rozwoju wizi midzy malestwem i jego rodzicami.

Wprowadzanie odpowiednich nawyków do ycia rodziny, utrwala prawidłowe dowiadczenia i przygotowuje dziecko do zdobywania kolejnych umiejtnoci. 

NASZ ZESPÓŁ

dr n. o zdr. Anna

MIKOŁAJCZYK-KOCIĘCKA

fizjoterapeuta

mgr Paweł

POWIDZKI

fizjoterapeuta

mgr Przemysław

SOBOLEWSKI

fizjoterapeuta dziecięcy

mgr Paulina

WANDACHOWICZ

fizjoterapeuta

CZYTAJ WIĘCEJ

Metody stosowane w Centrum Medyczne Dobra to m.in.:

 • manipulacje powięziowe wg Luigi Stecco
 • uwalnianie mięśniowo-powięziowe wg Roberta Schleipa
 • techniki powięziowe i membranowe wg Petera Schwinda
 • manipulacje Visceralne i Neuronalne wg Jean Pierre Barrala
 • manipulacje dysków międzykręgowych
 • repozycjonowanie mięśni wg Luiza Bertolucciego
 • terapia manualna wg James’a Cyriaxa oraz Fredy’ego Kaltenborna
 • PNF – proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe
 • terapia punktów spustowych
 • techniki energetyzacji mięśniowej
 • kinesiology taping
 • terapia Systemem Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej(SSM)
 • trening respiracyjny
 • masaż leczniczy: klasyczny, sportowy, limfatyczny
 • masaż relaksacyjny
 • masaż KOBIDO
 • trening medyczny – dedykowany pacjentom, którzy po sesji indywidualnej z fizjoterapeutą potrzebują kontynuacji terapii w celu utrwalenia zaprezentowanych ćwiczeń i kontroli własnego ciała. Opiera się głównie na poprawie propriorecepcji (czucie głębokie, koordynacja nerwowo – mięśniowa) i zwiększeniu motorycznej kontroli ciała. Stosowane są ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe.
 • terapia NDT-Bobath noworodków i niemowląt
 

CENNIK

Usługa Cena
Konsultacja fizjoterapeutyczna 150PLN / 45 minut
Fizjoterapia 160PLN / 45 minut
Fizjoterapia grupowa 60PLN / 45 minut / za osobę
Terapia manualna 160PLN / 45 minut
Masaż całościowy - dr n. o zdr. Anna Mikołajczyk-Kocięcka 250PLN / 45 minut
Masaż klasyczny 180PLN / 50 minut 220PLN / 1godz 30 minut
Masaż relaksacyjny 180PLN / 50 minut 220PLN / 1godz 30 minut
Masaż sportowy 180PLN / 50 minut 220PLN / 1godz 30 minut
Masaż limfatyczny 180PLN / 50 minut 220PLN / 1godz 30 minut
Masaż KOBIDO cena promocyjna 200PLN / 75 minut
Spirometria 100PLN