Fizjoterapia dziecięca

Diagnostyka, rehabilitacja, treningi funkcjonalne oraz ćwiczenia grupowe dla dzieci z wadami w postawie ciała

fizjoterapia dziecięca

Fizjoterapia dzieci obejmuje kompleksową opieką noworodka, niemowlęta i dzieci. Nasza fizjoterapeutka dziecięca mgr Karolina Jarosławska pracuje z dziećmi:

 • z zaburzoną dystrybucją napięcia mięśniowego (wzmożone lub obniżone)
 • z asymetrią ułożeniową
 • z problemem w osiąganiu kamieni milowych (problemy z leżeniem na brzuszku, obrotami, pełzaniem, czworakowaniem, chodzeniem)
 • z problemami brzuszkowymi (nadmierne ulewanie, wzdęcia, zaparcia)
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • tzw. dziećmi ryzyka (niska punktacja Apgar, hipotrofia, ciąża mnoga, ciąża wcześniacza)
 • z chorobami neurologicznymi, genetycznymi
 • z zaburzeniami układu przedsionkowego
 • z wadami w postawie ciała
 • skoliozą
 • chorobą Scheuermanna

NASZ ZESPÓŁ

fizjoterapia dziecięca

mgr Karolina

Jarosławska

fizjoterapeuta

CZYTAJ WIĘCEJ

fizjoterapia dziecięca
Konsultacje z zakresu fizjoterapii dziecięcej
fizjoterapia dziecięca

TRENING FUNKCJONALNY U DZIECI I MŁODZIEŻY

Wg. WHO u dzieci i młodzieży, aktywność fizyczna przynosi korzyści w postaci następujących efektów dla zdrowia: poprawa sprawności fizycznej (wydolność krążeniowo-oddechowa i kondycja mięśni), zdrowia kardiometabolicznego (ciśnienie krwi, zapobieganie dyslipidemii i insulinooporności), utrzymanie prawidłowej masy ciała, zdrowia kości, funkcji poznawczych (wyniki w nauce, funkcje wykonawcze), zdrowia psychicznego (łagodzi objawy depresji).

Dzieci i młodzież powinny w ciągu tygodnia średnio przez co najmniej 60 minut dziennie wykonywać ćwiczenia o umiarkowanej lub dużej intensywności, głównie aerobowy wysiłek fizyczny.

Ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności, a także te, które wzmacniają mięśnie i kości, należy wykonywać przez co najmniej 3 dni w tygodniu.

U dzieci i młodzieży, prowadzenie bardziej siedzącego trybu życia wiąże się z następującymi niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi: otyłość, zaburzenia kardiometaboliczne, obniżenie sprawności, nieprawidłowe zachowania behawioralne i skrócony czas snu.

Trening funkcjonalny kształtuje u dzieci zdolności motoryczne, wyrabia nawyk prawidłowej postawy i poprawia ogólną sprawność i proporcje ciała. U dzieci z nadwagą w bezpieczny sposób pomaga w zredukowaniu masy ciała. Wdrożenie treningów funkcjonalnych u dzieci uprawiających daną dyscyplinę sportową zapobiega kontuzjom, wspomaga układ ruchu oraz umożliwia osiąganie lepszych wyników na zawodach.

fizjoterapia dziecięca

Instruktaprawidłowej pielgnacji niemowlcia do 6 m..

Pielęgnacja polega na podnoszeniu, noszeniu, odkładaniu, zmianie pieluszki, przekazywaniu z rąk do rąk, ubieraniu, rozbieraniu i zabawie. Odpowiednie postępowanie z dzieckiem w ciągu dnia dostarcza mu ogromu doświadczeń sensomotorycznych, które są fundamentem dla rozwoju motorycznego, sensorycznego, percepcyjnego, poznawczego, a w efekcie także rozwoju mowy, komunikacji i umiejętności społecznych. Pielęgnacja w pierwszych miesiącach życia ma szczególne znaczenie, gdyż jest jednym ze sposobów wspomagania rozwoju więzi między maleństwem i jego rodzicami.

Wprowadzanie odpowiednich nawyków do życia rodziny, utrwala prawidłowe doświadczenia i przygotowuje dziecko do zdobywania kolejnych umiejętności.

Dzieckiem ryzyka nazywa się noworodka, u którego w czasie ciąży, porodu lub okresie okołoporodowym wystąpiły szkodliwe dla ośrodkowego układu nerwowego czynnika ryzyka. Z pojęciem “dziecko ryzyka” wiążą się wszelkie stany patologiczne i czynniki, które działając na matkę, płód lub noworodka wpływają na adaptację dziecka i jego wczesny rozwój.

Do grupy ryzyka zaliczają się:

 • wcześniaki,
 • noworodki urodzone po 42 tygodniu ciąży, tzw. ciąża przenoszona
 • noworodki urodzone o czasie, ale poród odbył się z wykorzystaniem instrumentów: kleszcze, próżnociąg, cesarskie cięcie,
 • noworodki z ciąży bliźniaczej,
 • noworodki z hipotrofią wewnątrzmaciczną (IUGR),
 • noworodki z ciąż obarczonych konfliktem serologicznym,
 • dzieci matek cukrzycowych (noworodki hipertroficzne),
 • noworodki o niskich wartościach skali Apgar, z cechami zamartwicy, głębokiego niedotlenienia, kwasicą, niedocukrzenia, wylewami krwi śródczaszkowymi lub śródmózgowymi,
 • noworodki urodzone z zielonymi wodami płodowymi, z przedwczesnym odejściem wód płodowych.

Wczesne wykrywanie określonych zaburzeń rozwoju jest ważne dla wczesnego wdrożenia postępowania leczniczego i wczesnej rehabilitacji.

Czy chociaż jeden z punktów określa Twoje dziecko? Zapraszamy na konsultację diagnostyczną!

WADY W POSTAWIE CIAŁA

Prawidłową postawę ciała wyróżnia symetria względem osi długiej, prosto ustawiona głowa, barki na równej wysokości, symetryczne łopatki, ustawione na tej samej wysokości talerze biodrowe, równe kąty taliowe, linia rzepek i kostki przyśrodkowe, prawidłowe krzywizny kręgosłupa, prawidłowo wysklepione stopy oraz klatka piersiowa. W przypadku odchyleń w początkowym etapie dysfunkcji ulegają grupy mięśniowe – część z nich ulega osłabieniu, a część wzmożonemu napięciu. Jeżeli napięcia te nie zostaną wyrównane może dojść do powstawania przykurczów mięśniowych i więzadłowych, przeciążeń stawowych a także zaburzeń układu kostnego. Z czasem w wyniku nieprawidłowych obciążeń na dane struktury ciała może dochodzić do pojawiania się dolegliwości bólowych, kontuzji czy zwyrodnień.

Do głównych zaburzeń postawy ciała u dzieci i młodzieży można zaliczyć:

 • wady kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy okrągło-wklęsłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie)
 • wady klatki piersiowej (kurza klatka piersiowa, klatka piersiowa lejkowata)
 • wady kończyn dolnych i stóp (koślawe kolana, kolana szpotawe, stopa końsko-szpotawa, stopa szpotawa, stopa płasko-koślawa, płaskostopie)

 

Jeśli postawa Twojego dziecka Cię niepokoi zapraszamy na szczegółową analizę postawy ciała.

 W trakcie wizyty zostanie przeprowadzona m.in.

 • dokładna ocena postawy ciała (ustawienie głowy, barków, łopatek, kolan, stóp)
 • badanie przesiewowe pod kątem występowania skoliozy
 • ocena zakresów ruchomości poszczególnych stawów
fizjoterapia dziecięca

SKOLIOZA

„Skolioza to deformacja kręgosłupa, charakteryzująca się trójwymiarowym bocznym skrzywieniem kręgosłupa o kącie Cobb’a wynoszącym co najmniej 10 stopni, z towarzyszącą rotacją trzonów kręgów.”    SOSORT

W skoliozie dochodzi do trójpłaszczyznowego skrzywienia – spłycenia lub pogłębienia krzywizn kręgosłupa, rotacji w kręgach oraz do bocznego jego wygięcia. Należy podkreślić, że skolioza nie jest wadą w postawie ciała, tylko chorobą. W ogólnej populacji częstotliwość występowania skolioz wynosi 2-3%, najczęściej dotyczy to dziewczynek. Większość tych przypadków to skoliozy idiopatyczne – o nieznanej przyczynie ich występowania.

W trakcie oceny ciała najważniejszymi elementami mogącymi sugerować jej występowanie są:

 • widoczne odchylenia boczne kręgosłupa patrząc na plecy dziecka,
 • garb po jednej stronie kręgosłupa w pozycji stojącej, a szczególnie uwidaczniający się podczas wykonywania skłonu (test Adamsa),
 • asymetria ustawienia barków (obniżenie barku po jednej stronie),
 • asymetria wcięć talii (pogłębienie z jednej strony, wypłaszczenie z drugiej),
 • asymetria ustawienia miednicy (wyższe ustawienie talerza miednicy po jednej stronie).


W zależności od kąta skrzywienia, dojrzałości kostnej i wieku można określić ryzyko progresji skoliozy. Największe pogorszenie następuje zazwyczaj w okresie gwałtownego wzrostu (PEAK) i wówczas należy się najmocniej skupić na fizjoterapii.

fizjoterapia dziecięca

FITS: FUNKCJONALNA INDYWIDUALNA TERAPIA SKOLIOZ

FITS to opracowane przez polskich fizjoterapeutów, ustandaryzowane i uznane na całym świecie narzędzie merytoryczne służące do zapobiegania i leczenia skutków wystąpienia skoliozy jak i innych wad postawy. W 2011 roku Metoda FITS została uznana i zarekomendowana przez SOSORT jako jedna z kilku Specyficznych Metod Leczenia Skolioz na świecie (PSSE – Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises).

Metoda FITS powstała w 2004 r. dla potrzeb diagnostyki i terapii dzieci ze skoliozą, wadą postawy i cho­robą Scheuermanna.

Metoda posiada spójną koncepcję, uwzględniającą zasady leczenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Terapia rozpoczyna się od poprawy propriocepcji/czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała.

Metoda FITS obejmuje 3 etapy:

 1. Badanie i uświadomienie pacjenta.

 2. Przygotowanie do korekcji: trening kontroli senso­motorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięzio­wych ograniczających ruch korekcyjny.

 3. Trójpłaszczyznową korekcję – budowanie i stabilizowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, w pozycjach funkcjonalnych.

CENNIK

UsługaCena
Konsultacja fizjoterapeutyczna150PLN / 45 minut
Fizjoterapia160PLN / 45 minut
Fizjoterapia grupowa60PLN / za osobę