USG serca (echokardiografia)

Echokardiografia serca (echo serca) to badanie obrazowe z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych, które ukazuje poszczególne części serca oraz umożliwia ocenę jego funkcjonowania. 

Echokardiografia jest wykonywana w celu oceny budowy i pracy zastawek serca naturalnych lub sztucznych, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian, kurczliwości mięśnia sercowego oraz diagnostyki wad serca. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) lub skrzeplin w jamach serca.

Wskazania do echokardiografii to praktycznie wszystkie choroby serca od choroby niedokrwiennej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia po wady serca (wrodzone i nabyte).

Na czym polega USG serca?

Pacjent podczas badania jest rozebrany do pasa i ułożony na wznak lub na lewym boku, lewa ręka uniesiona jest za głowę. Na głowicę aparatu nakładany jest żel, a następnie głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca i przesuwa, badając poszczególne części serca. Obraz serca jest pokazywany na specjalnym monitorze oraz odpowiednio interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa 20 – 30 minut.

Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym czyli nie naruszającym tkanek organizmu. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Jest bezpieczne dla osób w każdym wieku, także dzieci i kobiet w ciąży. W razie potrzeby można je powtarzać wielokrotnie bez dodatkowego zagrożenia dla pacjenta. 

Echokardiografia nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań ani opieki po badaniu.

Echokardiografia obciążeniowa dobutaminowa (stres echo)

 

Próba dobutaminowa – polega na dożylnym podawaniu leku o nazwie dobutamina (lek ten powoduje przyspieszenie czynności serca – podobnie jak podczas wysiłku fizycznego) w ciągłym wlewie dożylnym z pompy infuzyjnej we wzrastającej co 3 minuty dawce. W trakcie całego badania monitorowane są: USG serca, EKG i ciśnienie tętnicze. Jeśli nie udaje się uzyskać optymalnego przyspieszenia rytmu dodatkowo podaje się atropinę, aż do uzyskania docelowej, submaksymalnej częstości rytmu. Po ok. 3-5 minutach wlew z dobutaminy zatrzymuje się. Działanie dobutaminy jest bardzo krótkie i w ciągu 5-10 minutach praca serca stopniowo powraca do stanu wyjściowego. 

Obciążenie serca jakie powstaje podczas podawania leku, pozwala dostrzec w badaniu USG serca zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego, niewidoczne w spoczynku, a poprzez to wnioskowanie o ewentualnym niedokrwieniu mięśnia sercowego i jego rozległości.

 U chorych po zawale serca można ocenić żywotność określonego obszaru mięśnia serca, a u pacjentów, u których wykonano angioplastykę, można określić, ile czasu zajmie przywrócenie funkcji skurczowej serca. Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą pozwala stwierdzić, czy u pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby serca powinno się przeprowadzić koronarografię czy operację na otwartym sercu. Może również stanowić uzupełnienie wyników próby wysiłkowej EKG.

Wskazania:

  • podejrzenie choroby wieńcowej u osób niemogących wykonać wysiłku fizycznego
  • nieprawidłowe spoczynkowe EKG uniemożliwiające ocenę niedokrwienia
  • kwalifikacja do rozległych operacji niekardiochirurgicznych w celu oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych
  • sytuacja, gdy wynik standardowego testu wysiłkowego uniemożliwia postawienie jednoznacznej diagnozy

Przeciwskazania do echokardiografii obciążeniowej dobutaminowej:

  • nadwrażliwość na lek
  • choroby powodujące zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca
  • zapalenie mięśnia sercowego
  • niestabilna choroba wieńcowa, ostra faza zawału mięśnia sercowego
  • ciężka, niewyrównana niewydolność serca
  • niektóre zaburzenia rytmu serca
Przygotowanie do badania  echokardiografii obciążeniowej z dobutaminą, powinno być omówione przez specjalistę kardiologa podczas konsultacji, na której pacjent został zakwalifikowany do badania.
Konieczne jest czasowe zastąpienie leków z grupy betablokerów innymi lekami. Pacjent nie musi być na czczo. Ponieważ może się okazać, że konieczne będzie podanie dodatkowo atropiny, po której dojść może do przemijających zaburzeń ostrości wzroku, prosimy, aby pacjent nie planował po badaniu kierowania pojazdami mechanicznymi, tzn. aby inna osoba przywiozła go na badanie.

Centrum Medyczne Dobra proponuje szeroki zakres badań USG.
Dzięki nam po raz pierwszy zobaczysz obraz swojego maleństwa lub wyeliminujesz podejrzenie groźnych chorób – a wszystko to w miłej atmosferze, pod opieką doświadczonych specjalistów. Badania w Centrum Medycznym Dobra wykonujemy na 
nowoczesnych aparatach, wyposażonych w głowice służące do badania poszczególnych okolic i narządów.

CENNIK

UsługaCena
USG serca280PLN
USG serca obciążeniowe z dobutaminą (stres echo) lub programowaniem wszczepionego stymulatora780PLN 750PLN