Znieczulenie

Większość zabiegów operacyjnych lub diagnostycznych może być wykonana w znieczuleniu ogólnym, które umożliwia bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez okres okołooperacyjny.

Znieczulenie do zabiegu jest jak pilotowanie samolotu. Nie wystarczy wystartować, czy nawet przelecieć Atlantyk. Trzeba przede wszystkim bezpiecznie wylądować i zadbać o komfort po lądowaniu.

Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, aby zapewnić bezbolesny przebieg zabiegu, nie zaniedbując bezpieczeństwa w okresie pooperacyjnym.

dr n. med. Tomasz Nikodemski

 1.   Pacjent podczas rozmowy z anestezjologiem, jeszcze przed znieczuleniem, zostanie poproszony o podanie informacji na temat swojego stanu zdrowia:

   • uczulenia na leki i pokarmy
   • choroby przewlekłe (serca, płuc, zaburzenia neurologiczne, cukrzyca, choroby tarczycy i inne)
   • infekcje
   • aktualnie przyjmowane leki
   • przebyte znieczulenia oraz ich przebieg

Udzielenie wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi na wszystkie pytania pozwoli na wybór najbezpieczniejszej metody znieczulenia. Anestezjolog może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań (badania laboratoryjne, EKG, RTG) i na podstawie tych informacji, zaproponuje najbezpieczniejszy dla pacjenta rodzaj znieczulenia, wyjaśni jego przebieg i udzieli dalszych zaleceń.

Rozmowa z anestezjologiem przed zabiegiem jest najlepszym momentem do zadania wszelkich nurtujących pytań i rozwiania wątpliwości.

2.   Pacjent po uzyskaniu informacji na temat zaplanowanego znieczulenia, podpisuje w specjalnym formularzu zgodę na znieczulenie.

W dniu zabiegu pacjent musi powstrzymać się od spożywania pokarmów stałych na 6 godzin i picia KLAROWNYCH płynów na 2 godziny przed planowanym znieczuleniem.

*Czasami anestezjolog może opóźnić termin wykonania zabiegu, ponieważ stan układów i narządów pacjenta nie jest ustabilizowany (infekcja, znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, niewyrównane poziomy glukozy u chorych z cukrzycą itp.). Wykonywanie zabiegu w takim stanie byłoby niepotrzebnie obarczone zwiększonym ryzykiem, dlatego mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta anestezjolog odracza znieczulenie o kilka dni, zlecając jednocześnie dodatkowe leki, konsultacje, badania itp.

Początek znieczulenia (wprowadzenie, indukcja znieczulenia) to okres od rozpoczęcia podawania anestetyku do uśnięcia pacjenta. Najczęściej leki podaje się drogą dożylną lub wziewną.

 • Dożylne podawanie leków wymaga uprzedniego wprowadzenia do żyły pacjenta kaniuli (tzw. wenflonu). Po wkłuciu się do żyły, podany jest lek usypiający. Uśpienie następuje wówczas bardzo szybko, możliwa jest zmiana sposobu oddychania oraz nietypowe ruchy gałek ocznych. Objawy takie są normalnym zjawiskiem podczas znieczulenia i nie budzą niepokoju.
 • Dziecko można także wprowadzić w narkozę podaniem gazu usypiającego do oddychania. 
  Najczęściej stosowanym lekiem jest sewofluran. Lek w specjalnym urządzeniu (parowniku) zamieniany jest w gaz i po zmieszaniu z tlenem w aparacie do znieczulenia, podawany jest pacjentowi do oddychania przez maskę. Dziecko może być przez krótki okres czasu, zanim zaśnie, niespokojne.

Stosowane współcześnie leki działają krótko, dlatego pacjent budzi się po operacji bardzo szybko.

Dysponujemy wieloma metodami znieczulenia: ogólne, regionalne oraz ich połączenia. Rodzaje i głębokość znieczulenia zależne są od zakresu wykonywanej operacji czy zabiegu oraz od stanu chorego i występowania innych chorób towarzyszących. Oznacza to, że nie każdy będzie znieczulany w identyczny sposób. Niektóre nieprzyjemne zabiegi diagnostyczne mogą być wykonywane w sedacji czyli uspokojeniu bez utraty świadomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, znieczulenie może wykonywać jedynie anestezjolog. Anestezjolog kwalifikuje pacjenta do znieczulenia, wybiera jego rodzaj oraz stosowane leki, przeprowadza znieczulenie, czuwa nad stanem i bezpieczeństwem chorego zarówno podczas całego zabiegu operacyjnego lub diagnostycznego, jak i bezpośrednio po jego zakończeniu. Podczas znieczulenia anestezjologa wspierają wyspecjalizowane pielęgniarki.

Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa pacjenta podczas wykonywanego znieczulenia, anestezjolog wykorzystuje urządzenia monitorujące parametry życiowe. Niezbędne jest ciągłe monitorowanie pracy serca (EKG)ciśnienia krwitętnastopnia natlenowania krwi oraz stężenia tlenu i dwutlenku węgla w gazach oddechowych. Do tego celu służą nowoczesne aparaty do znieczulenia ze zintegrowanym systemem monitorującym.

W dniu zabiegu pacjent musi powstrzymać się od przyjmowania pokarmów stałych na 6 godzin
i KLAROWNYCH płynów na 2 godziny przed planowanym znieczuleniem.

NASZ ZESPÓŁ

Tomasz Nikodemski anestezjolog leczenie bólu operacje Szczecin Dobra

dr n. med. Tomasz

NIKODEMSKI

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii

🇬🇧 

zespół members team ludziki

dr Aleksandra

BATRUCH-GRABOWSKA

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii

Marcin Kordek anestezjolog Szczecin Dobra

dr Marcin

KORDEK

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii

Krzysztof Marosz anestezjolog znieczulenie Szczecin Dobra

dr Krzysztof

MAROSZ

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii

dr Ewa

OGONOWSKA

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii

piel. dypl. Aleksandra

JABLONSKA

specjalizacja
pielęgniarstwo anestezjologiczne

mgr piel. Joanna

MAJCHRZAK

specjalizacja
pielęgniarstwo anestezjologiczne

piel. dypl. Agnieszka

PACZKOWSKA

specjalizacja
pielęgniarstwo anestezjologiczne

Marta Ruducha-Stankowska

piel. dypl. Marta

RUDUCHA-STANKOWSKA

w trakcie specjalizacji
pielęgniarstwo anestezjologiczne